Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Gentilissima,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gentile Mario,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
In riferimento a...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Le dispiacerebbe...
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Potrebbe inviarmi...
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
L'allegato è in formato... .
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
In fede,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saluti
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saluti
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans