Esperanto | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gentile Mario,
Estimata John
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
In riferimento a...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Per quanto concerne...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
La contatto per conto di...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Le dispiacerebbe...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
La contatto per sapere se può...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formell begäran, preliminär
Le sarei veramente grata/o se...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Le sarei riconoscente se volesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Potrebbe inviarmi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Mi trovo a chiederLe di...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Potrebbe raccomadarmi...
Ĉu vi rekomendas...
Formellt begäran, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi urĝe petis al...
Formell begäran, mycket direkt
Le saremmo grati se...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formell begäran, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
È nostra intenzione...
Ĝi estas nia intenco de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Dopo attenta considerazione...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
L'allegato è in formato... .
La alligiteco estas en...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formellt, artigt
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
RingraziandoLa anticipatamente,
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Se vi bezonas plian informon...
Formellt, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Ni dankas pri via negoco.
Formellt, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formellt, direkt
Spero di sentirLa presto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
In fede,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Cordiali saluti
Altestime,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Cordialmente,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saluti
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saluti
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans