Esperanto | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Αγαπητέ κύριε,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Αγαπητή κυρία,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Σας γράφουμε σχετικά με...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Σχετικά με...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Αναφορικά με,...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Θα ήταν δυνατόν...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Ĉu vi rekomendas...
Formellt begäran, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi urĝe petis al...
Formell begäran, mycket direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formell begäran, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Ĝi estas nia intenco de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
La alligiteco estas en...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formellt, artigt
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Se vi bezonas plian informon...
Formellt, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Ni dankas pri via negoco.
Formellt, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formellt, direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Μετά τιμής,
Altestime,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Με εκτίμηση,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
χαιρετισμούς,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
θερμούς χαιρετισμούς
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans