Tjeckiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Monsieur le Président,
Vážený pane prezidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Monsieur,
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Madame,
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Cher Benjamin,
Milý Johne,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nous vous écrivons concernant...
Obracíme se na vás ohledně...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Nous vous écrivons au sujet de...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Suite à...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En référence à...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
J'écris afin de me renseigner sur...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Je vous écris de la part de...
Píši Vám jménem...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Auriez-vous l'amabilité de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formell begäran, preliminär
Je vous saurai gré de...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formell begäran, mycket artig
Je vous saurai gré de...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formell begäran, mycket artig
Pourriez-vous me faire parvenir...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, artig
Nous sommes intéressés par la réception de...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formell begäran, artig
Je me permets de vous demander si...
Musím vás požádat, zda...
Formell begäran, artig
Pourriez-vous recommander...
Mohl(a) byste doporučit...
Formellt begäran, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, direkt
Nous vous prions de...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formell begäran, mycket direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formell begäran, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formell utredning, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formell utredning, direkt
Notre intention est de...
Naším záměrem je, aby ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formellt, leder till beslut om affär
Nous regrettons de vous informer que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Le fichier joint est au format...
Příloha je ve formátu...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formellt, artigt
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formellt, mycket artigt
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formellt, mycket artigt
En vous remerciant par avance...
Děkuji Vám předem...
Formellt, mycket artigt
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, mycket artigt
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formellt, mycket artigt
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formellt, artigt
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, artigt
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Těším se na možnou spolupráci.
Formellt, artigt
Merci pour votre aide.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formellt, artigt
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formellt, direkt
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formellt, direkt
Merci de votre confiance.
Vážíme si vaší práce.
Formellt, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formellt, direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formellt, artigt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Se srdečným pozdravem,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
S úctou,
Formellt, mottagarens namn är känt
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Cordialement,
S pozdravem, / Zdravím,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans