Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Monsieur le Président,
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Monsieur,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Madame,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Madame, Monsieur,
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Madame, Monsieur
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Cher Benjamin,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Suite à...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En référence à...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
J'écris afin de me renseigner sur...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Je vous écris de la part de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
Auriez-vous l'amabilité de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Je me permets de vous demander si...
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
Pourriez-vous recommander...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Nous vous prions de...
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Quelle est votre liste des prix pour...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Notre intention est de...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Nous regrettons de vous informer que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Le fichier joint est au format...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
En vous remerciant par avance...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
Merci pour votre aide.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
Merci de votre confiance.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Cordialement,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans