Koreanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Arvoisa Herra Presidentti
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Hyvä Herra,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Hyvä Rouva
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Hyvä Herra / Rouva
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Hyvät vastaanottajat,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Hyvät vastaanottajat,
관계자분(들)께 드립니다.
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Hyvä herra Smith,
친애하는 최철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Hyvä rouva Smith,
친애하는 김민정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Hyvä neiti Smith,
친애하는 김선영님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Hyvä neiti / rouva Smith,
친애하는 최유라님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Hyvä John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Hyvä John,
친애하는 미영씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Koskien...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Viitaten...
...에 대해서 언급하자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Kirjoitan tiedustellakseni...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Olisikohan mahdollista...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formell begäran, preliminär
Olisitteko ystävällisiä ja...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
...를 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Haluan kysyä voisiko...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formellt begäran, direkt
Voisitteko suositella...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formell begäran, mycket direkt
Olisimme kiitollisia jos...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formell begäran, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Tavoitteenamme on...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Liitetiedosto on ... muodossa.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formellt, artigt
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Kiittäen jo etukäteen...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formellt, mycket artigt
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formellt, artigt
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formellt, artigt
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formellt, artigt
Kiitos avustanne tässä asiassa.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formellt, artigt
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formellt, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formellt, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formellt, direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mindre formellt, artigt
Ystävällisin terveisin,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Ystävällisin terveisin,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Kunnioittavasti,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Parhain terveisin,
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Terveisin,
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans