Polska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
Z poważaniem,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans