Japanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
拝啓
・・・・様
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
拝啓
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
拝啓 
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
拝啓
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
拝啓 
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
関係者各位
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
拝啓
・・・・様
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
佐藤太郎様
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
佐藤太郎様
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
・・・・についてお知らせいたします。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
・・・にさらに付け加えますと、
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
・・・についてお伺いします。
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
・・・に代わって連絡しております。
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
・・・・していただけないでしょうか。
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
・・・・していただければ幸いです。
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・を送っていただけますか。
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
・・・・は可能でしょうか?
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
・・・・を紹介してください。
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
・・・・をお送りください。
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
至急・・・・してください。
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
・・・・することを目的としております。
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
お力添えいただきありがとうございます。
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
誠にありがとうございました。
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Mindre formellt, artigt
Altestime,
敬具
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
敬具
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
敬白
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
敬具
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
よろしくお願い致します。
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans