Italienska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Estimata John
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Plu al...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Ĉu vi rekomendas...
Potrebbe raccomadarmi...
Formellt begäran, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
Vi urĝe petis al...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Kio estas via nuna prezolisto por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
La alligiteco estas en...
L'allegato è in formato... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formellt, artigt
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Se vi bezonas plian informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
Altestime,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Altestime,
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Altestime,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Ĉion bonan,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Ĉion bonan,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans