Thailändska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
เรียน จอห์น
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Formellt begäran, direkt
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formellt, artigt
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formellt, direkt
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formellt, direkt
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans