Svenska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Dear Madam,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Formellt begäran, direkt
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formellt, artigt
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans