Rumänska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Dragă Mihai,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
În legătură cu...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Referitor la...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formellt begäran, direkt
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formellt, artigt
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formellt, direkt
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Cu respect,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Cu bine,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans