Polska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
W nawiązaniu do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Nawiązując do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formellt begäran, direkt
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formellt, artigt
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formellt, direkt
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Pozdrawiam,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans