Vietnamesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Kære Hr.,
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Kære Fru.,
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Kære Hr./Fru.,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det måtte vedkomme,
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Gửi ông A,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til dig angående...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i anledning af...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
Về việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ville du have noget imod hvis...
Liệu ông/bà có phiền...
Formell begäran, preliminär
Vil du være så venlig at...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formell begäran, preliminär
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formell begäran, mycket artig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formell begäran, mycket artig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formellt begäran, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formell begäran, direkt
Du anmodes til snarest at...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formell begäran, mycket direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formell utredning, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formell utredning, direkt
Det er vores intention at...
Chúng tôi dự định...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi må desværre meddele dig at...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Bilaget er i...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formellt, artigt
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Xin chân thành cảm ơn...
Formellt, mycket artigt
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formellt, mycket artigt
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formellt, mycket artigt
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp i denne sag.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formellt, direkt
Hvis du behøver mere information...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formellt, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formellt, direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Kính thư,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med respekt,
Trân trọng,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans