Thailändska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kære Hr. Direktør,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Kære Hr.,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Kære Fru.,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Kære Hr./Fru.,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det måtte vedkomme,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Kære John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
เรียน จอห์น
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til dig angående...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i anledning af...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
เนื่องมาจาก...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ville du have noget imod hvis...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formell begäran, preliminär
Vil du være så venlig at...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formell begäran, preliminär
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formell begäran, mycket artig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formell begäran, mycket artig
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
เราสนใจที่จะรับ...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
คุณช่วยแนะนำ...
Formellt begäran, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formell begäran, direkt
Du anmodes til snarest at...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formell begäran, mycket direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formell utredning, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formell utredning, direkt
Det er vores intention at...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi må desværre meddele dig at...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Bilaget er i...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formellt, artigt
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formellt, mycket artigt
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formellt, mycket artigt
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, mycket artigt
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formellt, artigt
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formellt, artigt
Tak for din hjælp i denne sag.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formellt, direkt
Hvis du behøver mere information...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formellt, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formellt, direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
ด้วยความจริงใจ
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med respekt,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans