Koreanska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Kære Fru.,
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Kære Hr./Fru.,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det måtte vedkomme,
관계자분(들)께 드립니다.
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
친애하는 최철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
친애하는 김민정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
친애하는 김선영님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
친애하는 최유라님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Kære John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
친애하는 미영씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til dig angående...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i anledning af...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
...에 대해서 언급하자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ville du have noget imod hvis...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formell begäran, preliminär
Vil du være så venlig at...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formellt begäran, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Du anmodes til snarest at...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formell begäran, mycket direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Det er vores intention at...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi må desværre meddele dig at...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Bilaget er i...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formellt, artigt
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formellt, mycket artigt
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp i denne sag.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formellt, direkt
Hvis du behøver mere information...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formellt, direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med respekt,
... (자신의 이름) 드림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
.... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans