Kinesiska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Formellt begäran, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formellt, artigt
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formellt, mycket artigt
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formellt, mycket artigt
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med respekt,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans