Franska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Monsieur le Président,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Kære Hr.,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Kære Fru.,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det måtte vedkomme,
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Cher Benjamin,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til dig angående...
Nous vous écrivons concernant...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i anledning af...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Suite à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
En référence à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jeg skriver for at forhøre mig om...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Je vous écris de la part de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ville du have noget imod hvis...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formell begäran, preliminär
Vil du være så venlig at...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formell begäran, preliminär
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formell begäran, mycket artig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, mycket artig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Je me permets de vous demander si...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Pourriez-vous recommander...
Formellt begäran, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formell begäran, direkt
Du anmodes til snarest at...
Nous vous prions de...
Formell begäran, mycket direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formell utredning, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formell utredning, direkt
Det er vores intention at...
Notre intention est de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi må desværre meddele dig at...
Nous regrettons de vous informer que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Bilaget er i...
Le fichier joint est au format...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formellt, artigt
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
En vous remerciant par avance...
Formellt, mycket artigt
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formellt, mycket artigt
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formellt, mycket artigt
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp i denne sag.
Merci pour votre aide.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formellt, direkt
Hvis du behøver mere information...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
Merci de votre confiance.
Formellt, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formellt, direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med respekt,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Cordialement,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans