Esperanto | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Kære Fru.,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Kære Hr./Fru.,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det måtte vedkomme,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Estimata John
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til dig angående...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i anledning af...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ville du have noget imod hvis...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Vil du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formell begäran, preliminär
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Ĉu vi rekomendas...
Formellt begäran, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Du anmodes til snarest at...
Vi urĝe petis al...
Formell begäran, mycket direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Det er vores intention at...
Ĝi estas nia intenco de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi må desværre meddele dig at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Bilaget er i...
La alligiteco estas en...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formellt, artigt
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp i denne sag.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Hvis du behøver mere information...
Se vi bezonas plian informon...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
Ni dankas pri via negoco.
Formellt, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formellt, direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Altestime,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med respekt,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans