Engelska | Fraser - Affärer | E-post

E-post - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet är okänt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är okänt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagares namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt men civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
With reference to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

E-post - Huvuddel

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formellt begäran, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, å bolagets vägnar
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits
Bilaget er i...
The attachment is in...
Formellt, information om vilket program mottagaren ska öppna den bifogade filen med
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formellt, direkt, beskrivning av ett problem med en bifogad fil
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formellt, artigt
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formellt, när du marknadsför din egen webbsida

E-post - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använt, mottagaren är känd
Med respekt,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans