Grekiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Thưa ông,
Αγαπητέ κύριε,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Thưa bà,
Αγαπητή κυρία,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Thưa ông/bà,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Thưa các ông bà,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Thưa ông/bà,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Gửi ông A,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Liên quan tới việc/vấn đề...
Σχετικά με...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Về việc/vấn đề...
Αναφορικά με...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Tôi viết thư này để nói về...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Liệu ông/bà có phiền...
Θα ήταν δυνατόν...
Formell begäran, preliminär
Không biết ông/bà có vui lòng...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formell begäran, preliminär
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formell begäran, preliminär
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formell begäran, mycket artig
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formell begäran, mycket artig
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formell begäran, artig
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formell begäran, artig
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formell begäran, artig
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formell begäran, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formell begäran, mycket direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Formell begäran, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formell utredning, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formell utredning, direkt
Chúng tôi dự định...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formellt, leder till beslut om affär
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formellt, mycket artigt
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formellt, mycket artigt
Xin chân thành cảm ơn...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formellt, mycket artigt
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formellt, mycket artigt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formellt, artigt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formellt, artigt
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formellt, artigt
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formellt, artigt
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formellt, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formellt, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formellt, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formellt, mycket direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Mindre formellt, artigt
Kính thư,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Kính thư,
Μετά τιμής,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Trân trọng,
Με εκτίμηση,
Formellt, mottagarens namn är känt
Thân ái,
θερμοί χαιρετισμοί,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Thân ái,
Χαιρετισμοί,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans