Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Sehr geehrter Herr Präsident,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Lieber Johann,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Bezug nehmend auf...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
In Bezug auf...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Wären Sie so freundlich...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Können Sie ... empfehlen...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Wir beabsichtigen...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Vielen Dank im Voraus...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hochachtungsvoll
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Grüße
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans