Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Sehr geehrte Damen und Herren,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Lieber Herr Schmidt,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Lieber Johann,
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Bezug nehmend auf...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
In Bezug auf...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Wären Sie so freundlich...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Können Sie ... empfehlen...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Wir beabsichtigen...
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Vielen Dank im Voraus...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
Wir schätzen Sie als Kunde.
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Hochachtungsvoll
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Grüße
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans