Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane/Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans