Spanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Vážený pane prezidente,
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane/Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
En referencia a...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Píši vám, abych vás informoval o...
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
¿Podría recomendarme...
Formell begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Jaký je váš aktuální ceník pro...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby...
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, mycket direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Atentamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
S úctou,
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans