Portugisiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Vážený pane prezidente,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane/Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
Escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
Escrevemos em atenção a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Em relação à/ao ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
Em atenção à/ao...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Píši vám, abych vás informoval o...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
O senhor poderia recomendar...
Formell begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, mycket direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
S úctou,
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans