Koreanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formellt, artigt
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formellt, mycket direkt
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
... 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
S úctou,
... 올림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans