Kinesiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane/Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
我们因为...给您写信
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们写这封信是因为...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
因贵公司...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Píši vám, abych vás informoval o...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Formell begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby...
我们的意向是...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您…
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formellt, artigt
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formellt, mycket direkt
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
此致
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
S úctou,
肃然至上
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans