Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Vážený pane,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane/Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Milý Johne,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
V návaznosti na...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
V návaznosti na...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Naším záměrem je, aby...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
S úctou,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans