Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
เรียนท่าน
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
เรียนท่าน
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
เรียนท่าน
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
เรียน ท่านทั้งหลาย
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
เรียน คุณสมิทธิ์
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
เรียน จอห์น
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
เพิ่มเข้ามาจาก...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
อ้างอิงมาจาก...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
เราสนใจที่จะได้รับ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
คุณช่วยแนะนำ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
ด้วยความเคารพ
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
ขอแสดงความนับถือ
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
ด้วยความเคารพ
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
ด้วยความเคารพ
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
ด้วยความนับถือ
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans