Tyska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Lieber Johann,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Bezug nehmend auf...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
In Bezug auf...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Wären Sie so freundlich...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Können Sie ... empfehlen...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Wir beabsichtigen...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Vielen Dank im Voraus...
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Mit freundlichen Grüßen
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Hochachtungsvoll
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Herzliche Grüße
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Grüße
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans