Thailändska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
เรียนท่าน
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
เรียนท่าน
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
เรียนท่าน
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
เรียน จอห์น
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
อ้างอิงมาจาก...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพ
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
ขอแสดงความนับถือ
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพ
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
ด้วยความนับถือ
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans