Spanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
En referencia a...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
¿Podría recomendarme...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans