Ryska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Привет, Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans