Nederländska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans