Koreanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
반가운 철호씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
... 가,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans