Italienska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans