Franska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Monsieur le président,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Madame, Monsieur,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Cher Benjamin,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
Nous vous écrivons concernant...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Suite à...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
En référence à...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Je vous écris de la part de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Votre société fut recommandée par...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Je vous saurai gré de...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
Je me permets de vous demander si...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Pourriez-vous recommander...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
Nous vous prions de...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Notre intention est de...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Nous regrettons de vous informer que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
En vous remerciant par avance...
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Merci pour votre aide.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Merci de votre confiance.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Meilleures salutations,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Cordialement,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans