Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans