Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Bästa fru,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Bäste John,
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vidare till ...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Hälsningar,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans