Vietnamesiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
Thưa ông,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Thưa bà,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Thưa các ông bà,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Thưa ông/bà,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Gửi ông A,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
Về việc/vấn đề...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
Tôi viết thư này để nói về...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
Liệu ông/bà có phiền...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
Chúng tôi dự định...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Xin chân thành cảm ơn...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
Kính thư,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Kính thư,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Trân trọng,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
Thân ái,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans