Tjeckiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Vážený pane prezidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Vážený pane/Vážená paní,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Milý Johne Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Milý Johne,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Obracíme se na vás ohledně...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
V návaznosti na...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
Píši vám, abych vás informoval o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Píši Vám jménem...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Musím vás požádat, zda...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Mohl(a) byste doporučit...
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
Naším záměrem je, aby...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Je nám líto vás informovat, že...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Děkuji Vám předem...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Těším se na možnou spolupráci.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vážíme si vaší práce.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Těším se na Vaší odpověď.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
S pozdravem,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Se srdečným pozdravem,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
S úctou,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Se srdečným pozdravem,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
S pozdravem, / Zdravím,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans