Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans