Ryska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Уважаемая госпожа
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Привет, Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
В отношении...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Не могли бы вы посоветовать...
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
Мы намерены...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
С уважением...
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans