Portugisiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Escrevemos em atenção a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Em relação à/ao ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
Em atenção à/ao...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
O senhor poderia recomendar...
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans