Nederländska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans