Koreanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
관계자분들께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
관계자분께 드립니다.
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
친애하는 김철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 최수정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
친애하는 김미나님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
친애하는 신수경님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
반가운 김미경님,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
반가운 철호씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
....에 대해 말씀드리자면,
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
....을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
....을 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
...을 추천해주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
...을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
신속히 ...을 하십시오.
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
더 많은 정보를 원하시면...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
... 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
... 드림,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
... 올림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
... 가,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans