Engelska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Distinguido Sr. Presidente:
Dear Mr. President,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Distinguido Señor:
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Distinguida Señora:
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Distinguidos Señores:
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Apreciados Señores:
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quien pueda interesar
To whom it may concern,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Apreciado Sr. Pérez:
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Apreciada Srta. Pérez:
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Apreciada Sra. Pérez:
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Estimado Sr. Pérez:
Dear John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Querido Juan:
Dear John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Nos dirigimos a usted en referencia a...
We are writing to you regarding…
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Le escribimos en referencia a...
We are writing in connection with...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Con relación a...
Further to…
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
En referencia a...
With reference to…
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Escribo para pedir información sobre...
I am writing to enquire about…
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Le escribo en nombre de...
I am writing to you on behalf of...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

¿Sería posible...
Would you mind if…
Formell begäran, preliminär
¿Tendría la amabilidad de...
Would you be so kind as to…
Formell begäran, preliminär
Me complacería mucho si...
I would be most obliged if…
Formell begäran, preliminär
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formell begäran, mycket artig
Le agradecería enormemente si pudiera...
I would be grateful if you could...
Formell begäran, mycket artig
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Formell begäran, artig
Estamos interesados en obtener/recibir...
We are interested in obtaining/receiving…
Formell begäran, artig
Me atrevo a preguntarle si...
I must ask you whether...
Formell begäran, artig
¿Podría recomendarme...
Could you recommend…
Formell begäran, direkt
¿Podría enviarme...
Would you please send me…
Formell begäran, direkt
Se le insta urgentemente a...
You are urgently requested to…
Formell begäran, mycket direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
We would be grateful if…
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
¿Cuál es la lista actual de precios de...
What is your current list price for…
Formell begäran, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formell utredning, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
We understand from your advertisment that you produce…
Formell utredning, direkt
Es nuestra intención...
It is our intention to…
Formell avsiktsförklaring, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
We carefully considered your proposal and…
Formellt, leder till beslut om affär
Lamentamos informarle que...
We are sorry to inform you that…
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formellt, mycket artigt
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formellt, mycket artigt
Le agradecemos de antemano...
Thanking you in advance…
Formellt, mycket artigt
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formellt, mycket artigt
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formellt, mycket artigt
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Please reply as soon as possible because…
Formellt, artigt
Si requiere más información no dude en contactarme.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formellt, artigt
Me complace la idea de trabajar juntos.
I look forward to the possibility of working together.
Formellt, artigt
Gracias por su ayuda en este asunto.
Thank you for your help in this matter.
Formellt, artigt
Me complace la idea de discutir esto con usted.
I look forward to discussing this with you.
Formellt, direkt
Si requiere más información...
If you require more information ...
Formellt, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
We appreciate your business.
Formellt, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formellt, mycket direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Mindre formellt, artigt
Se despide cordialmente,
Yours faithfully,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Atentamente,
Yours sincerely,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respetuosamente,
Respectfully yours,
Formellt, mottagarens namn är känt
Saludos,
Kind/Best regards,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Saludos,
Regards,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans