Svenska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Привет, Иван!
Bäste John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
Vidare till ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formell begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formell utredning, direkt
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formellt, mycket direkt
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Hälsningar,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans