Spanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Уважаемый г-н президент
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Уважаемый г-н ...
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая госпожа
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Уважаемый...
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Привет, Иван!
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Пишем вам по поводу...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Мы пишем в связи с ...
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Ввиду...
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
В отношении...
En referencia a...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Я пишу от лица..., чтобы...
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Ваша компания была рекомендована...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Вы не против, если...
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
Будьте любезны...
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
Буду очень благодарен, если...
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
Не могли бы вы прислать мне...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
Мы заинтересованы в получении...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
Вынужден (с)просить вас...
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
Не могли бы вы посоветовать...
¿Podría recomendarme...
Formell begäran, direkt
Пришлите пожалуйста...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
Вам необходимо срочно...
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
Мы были бы признательны, если..
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Каков ваш актуальный прейскурант на...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
Мы намерены...
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
Заранее спасибо...
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
Спасибо за помощь в этом деле.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
Я хотел бы обсудить это с вами
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
Мы ценим ваш вклад
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, mycket direkt
Надеюсь на скорый ответ
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
С уважением...
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
С уважением...
Atentamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
С уважением ваш...
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
С уважением...
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
С уважением...
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans